+36-62 / 533-227
Magyar English
Fenntartható, megújuló energia

Pályázatok állattartó telepek részére

VP2-4.1.1-20 „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása”

A rendelkezésre álló forrás: 260 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 500-600 db

Benyújtási időszak:

Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

Támogatás összege:

Ha a jelen - VP2-4.1.1.-20 kódszámú - felhívás keretében Ön már részesült támogatásban, úgy csak akkor pályázhat, ha a korábbitól eltérő megvalósítási helyre nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

Önállóan támogatható tevékenységek
1.célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése (HogSlat baromfi tartástechnológia)

a)  Az  állategészségügyhöz,  a  takarmányozáshoz,  az  állattartáshoz  kapcsolódó,  valamint  az  előállított termék  és  a  takarmány  kezelésére  szolgáló  építéssel  járó  technológiák  beszerzése  és  fejlesztése. (például:  szellőztetés  és  hűtés-fűtés  technológiájának  kiépítése,  takarmányok  eltarthatóságát  biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése) b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése)

2.célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése (HogSlat sertés tartástechnológia)

a)  Az  állategészségügyhöz,  a  takarmányozáshoz,  az  állattartáshoz  kapcsolódó,  valamint  az  előállított termék  és  a  takarmány  kezelésére  szolgáló  építéssel  járó  technológiák  beszerzése  és  fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása,,etetés és itatás technológiájának kialakítása)
7b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása)

3.célterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (HogSlat karámrendszer, szélfogó függönyök, kapuk, CRD trágyalehúzók, trágyarobot)

a)  Az  állategészségügyhöz,  a  takarmányozáshoz,  az  állattartáshoz  kapcsolódó,  valamint  az  előállított termék  és  a  takarmány  kezelésére  szolgáló  építéssel  járó  technológiák  beszerzése  és  fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának  kialakítása,  takarmányok  eltarthatóságát  biztosító  technológia  kialakítása,  etetés  és itatás technológiájának kialakítása)b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő-és tejház építése,  állatválogató, -kezelő  és -felhajtó,  elektromos  és  hagyományos  karám, állatmérleg, kifutó  és jártató kialakítása, férőhely kiépítése)

4.célterület: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése http://www.alternconsult.hu/

a)  Az  állategészségügyhöz,  a  takarmányozáshoz,  az  állattartáshoz  kapcsolódó,  valamint  az  előállított termék  és  a  takarmány  kezelésére  szolgáló  építéssel  járó  technológiák  beszerzése  és  fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának  kialakítása,  takarmányok  eltarthatóságát  biztosító  technológia  kialakítása,  etetés  és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése) b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő-és tejház építése,  állattartó  sátor,  állatmérleg,  állatválogató, -kezelő  és -felhajtó,  valamint  elektromos  és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása)

5.célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése (www.alternconsult.hu)

lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.
A célterület keretében lófélék-(ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-,húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly-valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.
a)  Az  állategészségügyhöz,  a  takarmányozáshoz,  az  állattartáshoz  kapcsolódó,  valamint  az előállított termék  és  a  takarmány  kezelésére  szolgáló  építéssel  járó  technológiák  beszerzése  és  fejlesztése. (például:  szellőztetés  és  hűtés-fűtés  technológiájának  kiépítése,  takarmányok  eltarthatóságát  biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató  és  keltető épület  építése,  állatválogató, -kezelő  és -felhajtó,  valamint  elektromos  és hagyományos  karám,  illetve  kifutó  és  jártató  kialakítása,  férőhely  kiépítése, méhészeti  eszközök  és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő,  biztonságos  tárolására  alkalmas  épületek  kialakítása,  a  méhcsaládok  teleltetésére  alkalmas teleprész kialakítása)

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

•  Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.(pl. FOGO dízel készenléti aggregátor)
•  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. (HUAWEI-BYD napelem, ALTHERM báláskazán, aprítékkazán)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását (Hőszivattyús DAIKIN hűtés/fűtés, AGRO UNI 50 thermoventillátor, LED csarnokvilágítás), de önálló beruházási elemek is lehetnek. (zárt tüzivíztartály, trágyatároló)

Pályázók köre

• Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
• Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
• Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként az alábbiak szerint alakul:
1.célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése: minimum 100 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
2.célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése: minimum 100 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
3.célterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: minimum 50 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
4.célterület: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése: minimum 5 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft
5.célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: minimum 5 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft

Támogatás egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén 200 millió Ft.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam 24 hónap
A támogatott projektek várható száma 200 - 250 db
Megvalósítási időszak 2 év
Fenntartási időszak 5 év
Előleg igénylésére a támogatás maximum 50%-a.

A teljes kiírás itt érhető el.
 

VP2-4.1.1.7-20 - Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 20milliárd Ft

Beadás kezdete: 2020.04.27.

Beadási határidő: 2022.04.26.

Támogatás célja:    

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.

Kedvezményezettek köre:    

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: a.a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

Támogatási feltételek:    

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

Támogatás mértéke: 50%
Támogatás minimum összege: 20millió Ft
Támogatás maximum összege: 20millió Ft
Támogatható projektek száma: 1 - 250

 

Kérjen árajánlatot

Amennyiben kérdése merül fel, keressen bennünket. Igyekszünk minden kérdésére válaszolni, felmerült igényeire megoldást ajánlani.

Írja be a nevét.
Írja be a telefonszámát.
Írja be az üzenetét.
Írja be az e-mail címét.

Önnek is tudunk segíteni!

  • Tervezés
  • Engedélyeztetés
  • Telepítés
× Széchenyi 2020